Nog altijd misstanden in de asbestsanering

door:
Volgens een man die werkzaam is in de asbestsanering overtreedt tien procent van de bedrijven die met asbestsanering te maken hebben structureel de regels. Dat zijn twintig tot dertig bedrijven in Nederland.

Afgelopen vrijdag trad de man naar buiten met zijn verhaal,maar hij wil wel anoniem blijven. “Als klokkenluider word je bedreigd.Misschien krijg je geen werk meer en misschien bekoop je het wel met de dood.In deze branche werken jongens met wie je liever geen beschuitje eet.” Deasbestsaneringsbranche werd ook vergeleken met de maffia.

Volgens deze anonieme bron overtreedt één op de tienbedrijven structureel de regels. “Zelfs bedrijven die gecertificeerd zijn,overtreden belangrijke regels. Ze houden zich bijvoorbeeld niet aan paktijdenen er zijn saneerders die werk uitvoeren zonder beschermingsmiddelen. Dat zijnkwalijke zaken.” Volgens de anonieme bron blijft het echter niet bij hetovertreden van de regels; ook zou er worden gehandeld in vrijgavecertificaten.Deze certificaten bewijzen dat er geen asbest meer aanwezig is in een gebouw. “Erzijn mensen die achter de McDonald’s afspreken met een bedrijf en eencertificaat krijgen”, zegt de man. “Die hebben dan mooi hun papiertje. Het isgoedkoop.” Ook de controle op de asbestsanering laat volgens de man te wensenover. “Op zaterdag en zondag kan ik doen wat ik wil, dan werkt de overheidniet.” Bovendien zet hij zijn vraagtekens bij de instellingen die decertificaten afgeven. “Dat zijn particuliere bedrijven en die zijn niet onafhankelijk.”

Ook zou er veel gebruik worden gemaakt van onderaannemersdie worden gedwongen om onder de kostprijs te werken om een klus te krijgen. “Alsik iets heb aangenomen onder de kostprijs en het kost mij eigenlijk meer, danmoet ik iets doen om toch geld te verdienen. Dan neem je het wel eens watminder nauw met regels en procedures.” De man geeft toe dat de asbestsaneringeen ‘cowboy-imago’ heeft. “Dat komt hoofdzakelijk door de onkunde van dewerknemers. Als ik honderd aannemers een toets onder hun neus schuif, dan halenvijftig het niet. Het is een branche waar je weinig diploma’s voor hoeft tehebben.”

Begin dit jaar concludeerde de Inspectie SWZ van hetministerie van Sociale Zaken ook al dat de regels omtrent het verwijderen vanasbest niet goed worden toegepast. De instanties in de asbestsector diedaarvoor verantwoordelijk zijn, zijn terughoudend met het opleggen vansancties. Ook in 2013 kwam al aan het licht dat bedrijven vaak over de schreefgingen bij het saneren van asbest; tijdens de in die tijd gehouden controleswerden in zeven van de 10 inspecties overtredingen geconstateerd. Het is dan ook de vraag wanneer hard tegen deze misstanden zal worden opgetreden.