Fiat Justitia.nl

Fiat Justitia is het (online) magazine van de Juridische Faculteitsvereniging Rotterdam. Sinds de eerste uitgave in 1988 verschenen er jaarlijks vijf edities, welke ieder een centraal thema droegen. Interviews met prominenten en artikelen van experts zorgen voor leesplezier en diepgang. Het blad wordt verspreid onder de leden van de JFR, hoogleraren aan Erasmus School of Law en advocatenkantoren.

Sinds september 2013 is Fiat Justitia.nl getransformeerd naar een volledig online publicatie. Een redactie van scherpzinnige studenten en prominente gastredacteuren bieden de lezer dagelijks nieuws en diepgang. Met twee tot vier publicaties per week biedt Fiat Justitia.nl nieuwe prikkelende artikelen. Hiermee ambieert Fiat Justitia.nl dé juridische nieuwswebsite van Nederland te zijn, met een juridische kijk op de laatste actualiteiten, verdieping bij spraakmakende rechtsvragen en het laatste nieuws uit de juridische wereld.

www.fiatjustitia.nl