Kun je een juridisch beroep uitoefenen met een strafblad?

door:
Juridische beroepen gaan over wetten, regels en wat rechtvaardig is. Het zou daarom raar zijn en bovendien tegen ons rechtvaardigheidsgevoel ingaan als een seriemoordenaar later nog rechter zou kunnen worden. Echter, voor ons gevoel zou het ook te ver gaan als een klein misdrijf, zoals het stelen van een frikandelbroodje in je middelbareschooltijd, ervoor zou kunnen zorgen dat iemand nooit meer een juridisch beroep kan uitoefenen. Hoe zit dat?

Voor de meest voor de hand liggende banen na je rechtenstudie – denk aan een notaris, rechter of advocaat – is de werkgever verplicht te vragen naar een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), in de volksmond ook wel aangeduid als ‘bewijs van goed gedrag’. Uit deze verklaring kan men zien of jouw verleden een hinder vormt voor het vervullen van je nieuwe baan.

Een VOG krijg je met zekerheid als er geen strafbare feiten op jouw naam staan en je niet in aanraking bent geweest met justitie. Als er wel strafbare feiten op jouw naam staan is er in sommige gevallen nog steeds kans om een VOG toegewezen te krijgen. Er wordt dan gekeken of de strafbare gedragingen uit het verleden relevant zijn voor het doel waarvoor de VOG is aangevraagd. Bijvoorbeeld: als een leerkracht ergens wil werken maar diegene is ooit veroordeeld voor rijden onder invloed, dan is dat voor die functie niet heel relevant, maar voor een buschauffeur kan dit wel uitmaken om een VOG te krijgen. Echter, in beginsel krijg je geen VOG met een strafblad.

Een strafblad wordt pas gemaakt als de rechter de veroordeelde schuldig heeft bevonden in een onherroepelijke uitspraak. Het strafblad blijft bij overtredingen bestaan voor 5 jaar en bij misdrijven voor 20 tot 30 jaar, maar afhankelijk van omstandigheden kan het nog langer worden. Deze termijnen beginnen te lopen na de veroordeling.

Bij een misdrijf heb je in principe geen kans om een VOG te krijgen, omdat het ‘levenslang’ op je strafblad blijft staan. Als je betrokken bent geweest bij een misdrijf zal je dus nooit meer een juridisch beroep kunnen uitoefenen. Als het gaat om een kleine overtreding, zal je strafblad na 5 jaar vervallen. Als er dan na die 5 jaar een VOG over jou wordt aangevraagd, en je in de tussentijd niet meer in aanraking bent geweest met justitie, kan die wel worden toegewezen. Ondanks dat je dan een strafbaar feit hebt gepleegd, zou je wel een juridisch beroep mogen uitoefenen. Het gaat hierbij natuurlijk wel om overtredingen, dus lichte strafbare feiten. Je moet hierbij bijvoorbeeld denken aan het rijden door een rood licht.

Een seriemoordenaar als rechter zal dus nooit kunnen gebeuren, maar als je als rechtenstudent ooit eens bij een kleine overtreding betrokken bent geweest, zoals het stelen van een frikandelbroodje tijdens je tienerjaren, kan je nog steeds topadvocaat worden!