Martelpraktijken van de CIA niet langer in doofpot

door:
De verhoortechnieken die door de CIA werden gebruikt in de tijd na 9/11 blijken weinig effect gehad te hebben. Ook zou de veiligheidsdienst niet alleen politici maar ook burgers hebben misleid met informatie over het programma. Een gedetailleerd rapport over de martelgangen van de CIA dat reeds is vrijgekomen lijkt conclusies te trekken die erg gevoelig liggen, aldus senator Dianne Feinstein op een exclusieve persconferentie.

Het document dat ruim 500 pagina’s telt is gisteren vrijgegeven en is een uiteenzetting van een nog veel groter Senaatsrapport. Feinstein verklaart dat CIA-gedetineerden zijn gemarteld in de meest pure zin van het woord en dat de CIA de beleidsmakers verkeerde informatie verschafte over het programma en de gevolgen die hier onlosmakelijk mee verbonden waren. Ook zou het programma veel wreder zijn dan de CIA deed voorkomen tegenover het Amerikaanse publiek.

Er zou ruim tachtig miljoen dollar zijn besteed aan twee externen die niets afwisten van eventuele terroristische groeperingen. Het rapport legt details op tafel die de gemoederen hoog doen oplopen. Zo zou er gebruik zijn gemaakt van waterboarding, een techniek die gedetineerden het gevoel van verdrinking doet beleven, moesten gevangenen een week lang wakker blijven, naakt rondjes lopen of urenlang luisteren naar buitensporig harde muziek.

President Obama heeft verklaard dat de handelswijze van de CIA het imago van zijn land sterk beinvloedt. Het rapport zou zijn lang gekoesterd standpunt dat de gruwelijke methoden niet stroken met de waarden van de Amerikaanse natie en weinig hebben bijgedragen tijdens de anti-terreurmissie. Human Rights Watch heeft tevens gereageerd op het rapport en aangegeven dat er een eind moet komen aan de ontkenningen die zijn gedaan aan de kant van de CIA over de gruwelijke martelpraktijken: ‘Het zijn criminele praktijken die nooit mogen worden goedgepraat’.

Vanuit de CIA is er ook stellig gereageerd op de kritiek. Zo verklaarde directeur John Brennan dat de methoden wel degelijk bruikbare informatie hebben opgeleverd, vooral tijdens het leren begrijpen van de methoden van terreurorganisaties.