Opgeslagen!
opgeslagen artikelen
0

Thinking-out-of-the-strafrechtelijke box: jurist bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven

Strafrecht

Snoes den Hartog - Wat wil jij gaan doen na je master Strafrecht? Het vinden van een baan binnen de strafrechtketen is niet gemakkelijk. De Fiat Justitia vroeg alumnus Jesca Groenendijk, afgestudeerd in 2013 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar zij momenteel werkt en hoe zij daar terechtgekomen is.

Waar ben je momenteel werkzaam?

Inmiddels werk ik bijna drie jaar bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven als jurist. Het Schadefonds Geweldsmisdrijven is een zelfstandig bestuursorgaan van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Slachtoffers van geweldsmisdrijven die daarbij ernstig letsel hebben opgelopen, kunnen bij ons een aanvraag indienen voor een financiële tegemoetkoming (voor meer informatie check ook onze website: www.schadefonds.nl). Het Schadefonds bestaat uit een Commissie, het beleidsvormend orgaan, en het bureau, het uitvoerende orgaan. In het uitvoerende orgaan werken juristen zoals ik. Wij beoordelen of de aanvraag aan alle vereisten uit de wet en het beleid van het Schadefonds voldoet. De juristen werken onder mandaat van de Commissie en nemen een beslissing op de aanvraag. Binnen het Schadefonds volgen we een bestuursrechtelijke procedure. Tegelijkertijd is een van de belangrijkste vereisten dat er sprake moet zijn van een opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf of dood door schuld. Dit maakt dat ook het strafrecht een zeer belangrijk deel uitmaakt van mijn werk.

Wilde je altijd al een baan bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven?

Tijdens mijn master heb ik mij vooral georiënteerd op de reguliere strafrechtketen. Om hier meer invulling aan te geven heb ik gewerkt als buitengriffier bij de sectie strafrecht van de Rechtbank Rotterdam, stage gelopen bij het Openbaar Ministerie en bij het Wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad. Ik focuste mij dus vooral op de meer voor de hand liggende functies waarin je terecht denkt te komen na de master Strafrecht. Toen ik bijna klaar was met mijn studie zag ik de vacature voor tutor in het eerste bachelorjaar voorbij komen. Hier heb ik direct op gereageerd en na het sollicitatieproces heb ik een half jaar parttime op de Erasmus Universiteit Rotterdam gewerkt. Ik heb van bovenstaande functies veel geleerd, maar kwam er ook achter dat ik graag meer praktisch met het recht bezig wilde zijn.

Hoe ben je de praktische weg ingegaan?

Tijdens een Lothgenotendiner sprak ik met professor Lindenbergh over werkplekken voor pas afgestudeerden. Als lid van de Commissie van het Schadefonds kent professor Lindenbergh de organisatie goed en wees hij mij op het bestaan van de organisatie. Op zijn advies ben ik direct op de website van het Schadefonds gaan kijken. Het Schadefonds Geweldsmisdrijven is, anders dan de reguliere strafrechtketen, volledig gericht op het slachtoffer. Naar mijn mening een interessante invalshoek die in de reguliere strafrechtketen de laatste jaren steeds belangrijker is geworden. Ook gaf dit uitgangspunt mij een gevoel van maatschappelijke relevantie. Hierdoor was mijn interesse definitief gewekt en ben ik gelijk begonnen aan een open sollicitatiebrief. Ik had het geluk dat ze bij het Schadefonds net op zoek waren naar nieuwe juristen. Op basis van mijn brief ben ik uitgenodigd voor een gesprek en heb ik uiteindelijk de baan gekregen.

Wat zijn jouw werkzaamheden bij het Schadefonds?

Als jurist is het beoordelen van de aanvraag de kern van mijn werkzaamheden. Naast het beoordelen van de aanvragen hou ik mij ook bezig met het geven van voorlichtingen aan ketenpartners als politie, Slachtofferhulp Nederland of rechtsbijstandverleners. Daarnaast train en begeleid ik nieuwe medewerkers bij het bellen met aanvragers. Ook heb ik mij gespecialiseerd ten aanzien van bepaalde soorten aanvragen zoals mensenhandel en dood door schuld.

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven biedt een beginnend jurist een uitdagende startersfunctie. Je leert als jurist bij het Schadefonds om het beleid eigen te maken en toe te passen in specifieke zaken. Net als een advocaat of officier van justitie behandel je je eigen zaken. Je leert dus zelfstandig te werken en beslissingen te nemen. Natuurlijk is overleg met collega’s in sommige zaken van belang.

Zou je bij het Schadefonds willen blijven werken?

Na drie jaar bij het Schadefonds te hebben gewerkt, valt er voor mij nog genoeg te leren. Een van de neventaken die ik graag nog zou willen uitoefenen is het behandelen van bezwaarzaken. Slachtoffers worden tijdens de bezwaarprocedure ook uitgenodigd voor een hoorzitting met een Commissielid en een jurist. De beslissingen worden uiteindelijk genomen door een raadkamer van de Commissie. Ik denk echter wel - net zoals bij iedere andere functie - dat je een keer uitgeleerd raakt en op zoek gaat naar een nieuwe uitdaging. Dat is voor mij voorlopig nog niet aan de orde.

Heb je tips voor huidige rechtenstudenten?

Het vinden van een baan binnen de strafrechtketen is helaas niet zo eenvoudig. Daarom raad ik iedereen aan om zich breed te oriënteren wanneer je gaat zoeken naar een baan. Ook helpt een groot netwerk en het actief benaderen ervan om je eerste baan te vinden na je studie. Immers, tijdens mijn studie had ik nog nooit gehoord van het Schadefonds Geweldsmisdrijven en vanuit de nevenactiviteiten die ik tijdens mijn studie heb uitgevoerd, ben ik uitgekomen op mijn huidige baan.

Terug naar boven