Opgeslagen!
opgeslagen artikelen
0

Dossier: Familie- en Erfrecht

Eentje uit de oude doos

Familie- en Erfrecht
Eentje uit de oude doos

De studie rechten heeft de naam wat saai te zijn. Niet-rechtenstudenten zien de rechtenstudie voor zich als een zoektocht door een stoffige wetbundel op zoek naar het juiste wetsartikel. En het klopt, een deel van de rechtenstudie bestaat uit droge stof en het uit je hoofd leren van wetsartikelen. Maar een ander deel van de studie bestaat ook uit het lezen van uitspraken van rechtbanken. En die uitspraken zijn – soms – verre van saai te noemen. Deze keer bespreek ik de uitspraak die mij in mijn drie jaar van mijn studie het meeste is bijgebleven, eentje uit de oude doos.

Deze uitspraak wordt ook wel het Onwaardige Deelgenoot- of het Vermoorde Bruid-arrest genoemd. In deze zaak ging het om een bejaarde, hulpbehoevende, maar rijke vrouw die trouwt met haar verzorger. Deze verzorger valt niet op vrouwen en is meer dan 30 jaar jonger dan de vrouw, maar dit terzijde. Na een huwelijk van vijf weken is de verzorger zijn nieuwe bruid zat en vermoordt haar door haar een soep toe te dienen met daarin een overdosis aan medicijnen. De twee waren in gemeenschap van goederen getrouwd en de verzorger eist daarom op grond van art. 100:1 Burgerlijk Wetboek de helft van het vermogen van de vrouw. Dit wetsartikel is duidelijk en ondubbelzinnig en schrijft de man bij ontbinding van het huwelijk de helft van het vermogen van de vrouw voor. Klinkt niet helemaal eerlijk? Dat vond de Hoge Raad ook. De Hoge Raad oordeelde dat wanneer...Lees meer »

Tags : art. 100:1 BW, redelijkheid en billijkheid, onwaardige deelgenoot, vermoorde bruid, Hoge Raad

Man kan fluiten naar de Postcode Kanjer vanwege scheiding

Familie- en Erfrecht

Verplicht solliciteren voor recht op partneralimentatie?

Familie- en Erfrecht

Je Facebookje te buiten gaan

Familie- en Erfrecht

Overspelige vrouw komt het duur te staan

Familie- en Erfrecht

Controleer regelmatig de mail van je partner!

Familie- en Erfrecht

Versnipperd vermogen

Familie- en Erfrecht

Moet een erfgenaam een onverwachte schuld van de overledene betalen of niet?

Familie- en Erfrecht

Wat de rechter zegt over (vecht)scheidingen tussen BN'ers

Familie- en Erfrecht
Terug naar boven