Opgeslagen!
opgeslagen artikelen
0

​Democratische waarden: kunnen ondemocratische partijen democratisch aan de macht komen?

Internationaal Recht
​Democratische waarden: kunnen ondemocratische partijen democratisch aan de macht komen?

Een democratie is de staatsvorm waarin het volk de hoogste macht heeft. Het volk mag stemmen wie namens de burger mag regeren. Kunnen burgers er ook voor kiezen dat zij de macht uit handen geven? Wanneer er op democratische wijze gestemd wordt voor een niet-democratische samenleving zou dit moeten worden aanvaard omdat de burger (de hoogste macht) hiervoor kiest. Echter, de publieke opinie in de West-Europese landen is anders. De Turkse president Erdogan wil de grondwet aanpassen om aan meer macht te komen en het Turkse volk mag hierover netjes stemmen in een referendum. Europa is het hier niet mee eens. Nederland heeft laten weten dat men niet mee wenst te werken aan een grondwetswijziging die een land minder democratisch maakt. Het had zelfs een diplomatieke rel tot gevolg.

Turkije

De trias politica in Turkije werkt iets anders dan in Nederland. De wetgevende macht wordt gevormd door het parlement (met 550 leden), wordt via verkiezingen gekozen en er is een 2/3 meerderheid nodig om een wijziging van de grondwet voor elkaar te krijgen. De uitvoerende macht bestaat uit de president, de ministerraad, het kabinet en het lokale bestuur in de provincies. De rechterlijke macht bestaat uit verschillende rechtbanken (civiel-, publiek- en strafrecht) waar hoger beroep mogelijk is. Het Constitutioneel Hof, Anayasa Mahkemesi, toetst of wetten in overeenstemming zijn met de grondwet.

Echter, de huidige situatie in Turkije is door de noodtoestand, uitgeroepen op 15 juli 2016 naar aanleiding van de coup, iets anders dan hiervoor geschetst. De president kan per decreet regeren en daardoor het parlement omzeilen, een decreet...Lees meer »

De Nederland-Turkije rel: een welles-nietes discussie

Internationaal Recht

Machtsstrijd in de VS: wat is de waarde van de trias politica?

Internationaal Recht

Turkije in Irak: louter verdediging, of pure agressie?

Internationaal Recht

In de VS kan het altijd gekker: één man maakte 3.000 zaken aanhangig

Internationaal Recht

Op de publiekstribune bij een drugszaak in Maleisië

Internationaal Recht

Komt ooit het omslagpunt dat de VS het wapenbezit gaan inperken?

Internationaal Recht

Wél bescherming voor slachtoffers, níet voor daders

Internationaal Recht

Thalys-helden krijgen Franse onderscheiding, maar wat houdt dat juridisch in?

Internationaal Recht
Terug naar boven