De toenemende krapte op de juridische arbeidsmarkt

De toenemende krapte op de juridische arbeidsmarkt

Hoe gaat de juridische sector om met het tekort aan professionals?

Door: Thijs Menke

De juridische arbeidsmarkt kampt met tekorten aan junior en medior juristen. Voor de toekomstige jurist klinkt dit als muziek in zijn oren, maar voor de juridische werkgevers is het een ramp. Vooral advocatenkantoren hebben moeite met het werven van juristen. Het aantal vacatures in de juridische sector is met 17% gestegen in vergelijking met het aantal vacatures vóór de pandemie.[1] Daarnaast beginnen ook tekorten te ontstaan op de juridische afdeling in het bedrijfsleven.[2] Hoe is dit te verklaren? En wat voor gevolgen zal dit hebben voor de toekomstige jurist?

Tekorten aan mediors en juniors

Volgens Joyce Toeset, senior manager legal division bij Robert Walters, is de stijgende vraag naar juniors en mediors volgens verschillende factoren te verklaren. Het tekort aan mediors, met een gemiddelde werkervaring tussen drie en acht jaar, heeft te maken met de belangen van deze groep. Mediors hechten veel waarde aan een gezonde balans tussen werk en vrije tijd. Om die reden maken veel mediors de overstap naar het bedrijfsleven, waar deze gezonde balans wordt aangeboden door bijvoorbeeld parttime contracten. Dat is een van de redenen waarom advocatenkantoren tegenwoordig kampen met een tekort.[3] Tevens kiezen juniors, met een gemiddelde werkervaring tussen de één en drie jaar, ook steeds vaker voor het bedrijfsleven. Vooral fintech – afkorting voor financiële technologie – startups zijn in trek bij juristen.[4] Juristen hebben een grote impact op deze startups, omdat naleving van de regelgeving van groot belang is bij deze type bedrijven.

Meer vraag naar juridische dienstverlening

Vooral binnen bedrijven is het belang van een sterke juridische afdeling het afgelopen jaar gegroeid, stelt Toeset. De toenemende risico’s in de moderne wereld vragen om juridische expertise. Een belangrijk voorbeeld hiervan is de omgang met persoonsgegevens. Nieuwe wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), stellen strenge eisen aan bedrijven die omgaan met gevoelige data, zoals persoonsgegevens. Doordat de maatschappij steeds verder in de digitale wereld stapt, neemt het risico op cybercriminaliteit toe.[5] Bedrijven moeten daarom waken voor de bescherming van persoonsgegevens. Hierdoor is er steeds meer vraag naar juristen vanuit bedrijven.

Gevolgen van de verschuiving naar het bedrijfsleven

Steeds meer juristen kiezen voor het bedrijfsleven, wat niet gunstig is voor de klassieke advocatenkantoren. Doordat advocaten steeds vaker de overstap maken naar het bedrijfsleven, neemt de werkdruk bij de advocatenkantoren toe. Volgens Toeset is hierdoor de kans groter dat de overgebleven juristen ook een overstap naar het bedrijfsleven zullen overwegen.[6] Daarnaast zijn juniors en mediors goedkoper dan seniors. Hierdoor bieden bedrijven hen vaak doorgroeimogelijkheden en gunstige secundaire arbeidsvoorwaarden. Dat maakt het bedrijfsleven voor deze doelgroep nog aantrekkelijker. 

Welke stappen zetten advocatenkantoren? 

Voor advocatenkantoren is het zaak om weer aantrekkelijk te worden voor starters. De kantoren moeten concurreren met bedrijven die snellere doorgroeimogelijkheden bieden. Dit in tegenstelling tot de huidige, langzame weg tot partnerschap. Daar komt bij dat deze cultuur binnen de kantoren vooral als ouderwets wordt beschouwd door de nieuwe generatie juristen.[7] Advocatenkantoren zijn zich echter wel bewust van de ontwikkelingen die zich plaatsvinden op de arbeidsmarkt en stellen zich daarom open voor verandering. Er is meer aandacht gekomen voor flexibiliteit en de balans tussen werk en privéleven.[8] Daarnaast werden de kantoren gedwongen om thuis te werken tijdens de pandemie. Steeds vaker wordt dit als optie voor de werknemers behouden. Ook wordt afwisseling geboden door bij buitenlandse kantoren aan te sluiten of in-house posities bij klanten te bekleden. De kantoren luisteren dus al beter naar de wensen van juniors en mediors.[9]

De stijging in de vraag naar juristen heeft uiteraard ook een effect op het salaris. De Algemene Werkersvereniging Nederland (AWVN) houdt cao’s van verschillende sectoren bij en ziet een gemiddelde loonstijging van 1,73% voor zakelijke diensten, waaronder ook de juridische dienstverlening.[10] De verwachting is dat deze loonstijgingen zullen doorzetten in 2022.[11]

Voor de toekomstige jurist is dit allemaal positief nieuws, al helemaal voor degene die ambiëren de advocatuur in te stappen. De toename aan open vacatures betekent dat de kans op het vinden van een baan in de juridische sector groot is. Daarnaast heeft de afgestudeerde student een betere onderhandelingspositie, omdat de vraag naar junior juristen groot is. Bovendien zit er een stijgende lijn in de salarissen. Kortom, de jurist gaat een positieve toekomst tegemoet.

 

 

 

[1] J. Toeset, ‘Ruim 17 procent meer juridische vacatures dan voor de coronacrisis’, Robertwalters.nl.

[2] J. Toeset, ‘Krapte op arbeidsmarkt voor juniors en mediors door groeiende vraag vanuit bedrijfsleven’, Robertwalters.nl.

[3] J. Toeset, ‘Krapte op arbeidsmarkt voor juniors en mediors door groeiende vraag vanuit bedrijfsleven’, Robertwalters.nl.

[4] ‘Snelgroeiende fintech sector maakt juristen nog schaarser’, Robertwalters.nl.

[5] ‘Hoe zit het met cybercrime?’, Cbs.nl.

[6] J. Toeset, ‘Tekort aan advocaten: hoe houden we de advocatuur toekomstbestendig?’, Robertwalters.nl.

[7] P. Sie, ‘Jonge advocaat wil ook leven naast het werk’, 3 mei 2021 Fd.nl.

[8] J. Toeset, ‘Tekort aan advocaten: hoe houden we de advocatuur toekomstbestendig?’, Robertwalters.nl.

[9] P. Louwerse, ‘Advocatuur worstelt met oververhitte arbeidsmarkt’, 26 oktober 2021 Mr-online.nl.

[10] ‘Cao-seizoen in beeld’, Cao-kijker.awvn.nl.

[11] ‘Aantal juridische vacatures op hoogste niveau sinds start coronacrisis’, 18 januari 2021 Advocatie.nl.