Interview met vicedecaan masteropleidingen prof. mr. dr. Maarten Verbrugh

Interview met vicedecaan masteropleidingen prof. mr. dr. Maarten Verbrugh

Masterperiode: "Het is inspannen en ontspannen"

Door: Yasmina en Latasha

Voor vele studenten zal het eind van het collegejaar tevens het eind van de bachelor betekenen. Het kiezen van een master is alleen niet altijd makkelijk. Er zijn veel verschillende masters en er moet ook een keus worden gemaakt aan welke universiteit je de master wil volgen. Hoe kan je de masterkeuze het beste aanpakken en waar moet je op letten? We zijn voor het antwoord op deze vragen in gesprek gegaan met prof.mr.dr. Maarten Verbrugh, vicedecaan van het masteronderwijs aan de Erasmus School of Law. 

Kunt u zichzelf even voorstellen?

"Mijn naam is Maarten Verbrugh en ik ben vicedecaan van het masteronderwijs. In deze functie ben ik in principe verantwoordelijk voor alle masters aan Erasmus School of Law. Daarbij hebben we natuurlijk ook nog een decaan, prof.mr. Harriët Schelhaas, en diverse onderwijsdirecteuren voor Fiscaal recht, Rechtsgeleerdheid en Criminologie. Ook ben ik hoogleraar ondernemingsrecht, waardoor ik weet hoe het in de onderwijspraktijk eraan toegaat." 

Wat houden uw werkzaamheden als vicedecaan in?

"Mijn takenpakket staat benoemd in het faculteitsreglement, dus ik zal het kort houden. Ik ben verantwoordelijk voor het onderwijs en de kwaliteit daarvan. Ik houd me onder andere bezig met de randvoorwaarden van het onderwijs, innovaties en kwaliteit van het onderwijs. Het gaat dus om heel veel verschillende aspecten."

Hoe kunnen studenten die moeite hebben met het maken van een masterkeuze deze het beste maken?

"Er zijn heel veel verschillende aspecten om rekening mee te houden. Allereerst is het van belang om te kijken welk vakgebied je vanuit de bacheloropleiding interessant vond. Vaak hebben deze bachelorvakken ook een mastervariant. Op de bachelor Criminologie volgt de master Criminologie, na de bachelor Fiscaal Recht kan worden gekozen tussen de Master Directe en Indirecte belastingen en na de bachelor Rechtsgeleerdheid is er heel veel te kiezen. Het is natuurlijk belangrijk om voor de master te kiezen die je echt leuk lijkt om te doen. Daarnaast speelt de stad waar je je master wilt gaan volgen een belangrijke rol bij je masterkeuze, maar ik ga ervanuit dat je allemaal Rotterdam kiest. Ook is het van belang om te kijken naar de taal waarin de master wordt gegeven. Heb je voorkeur voor een Nederlandstalige of Engelstalige master? Ook het feit of er een selectieprocedure plaatsvindt en of er praktijkervaring wordt opgedaan tijdens de master zijn punten om rekening mee te houden. Tot slot is het van belang om voor ogen te houden wat je later wilt gaan doen.

Om te ontdekken welke master bij je past, kun je natuurlijk naar de vakomschrijving van diverse masters kijken. Daarnaast kan het heel waardevol zijn om naar een mastervoorlichting te gaan. Deze worden bij Erasmus tweemaal per jaar georganiseerd en hier kun je in contact komen met mensen die de master gaan doen of al gedaan hebben. Zo kun je ontdekken wat de ervaring van anderen is."

Zit er veel verschil tussen de universiteiten en waarom zouden studenten voor Erasmus Universiteit Rotterdam moeten kiezen?

"Er zit natuurlijk verschil in de universiteiten en ook zijn er verschillende specifieke masters die niet in Rotterdam worden aangeboden. Erasmus biedt bijvoorbeeld zelf de master Gezondheidsrecht aan, die vele andere universiteiten niet aanbieden. Daarnaast kan de stad een rol spelen in je masterkeuze, maar als je het mij vraagt is Rotterdam de mooiste stad die er is. Ook is Rotterdam erg internationaal en biedt Erasmus veel verschillende masters aan die blijven veranderen. Zo heeft de master Staats- en Bestuursrecht volgend jaar ook een andere naam, namelijk Publiekrecht voor bedrijf en burger. Bij Privaatrecht hebben ze masterclasses ingebouwd, waardoor de link met de praktijk duidelijker zichtbaar wordt. Bij International and European Union Law hebben ze een clinic gemaakt, waarbij je als student een advies moet geven bij een casus uit de praktijk. Bij Ondernemingsrecht is er een jaaropdracht die gedurende het hele jaar door de vakken heen loopt. Bepaalde masters hebben ook moot court, zoals Commercial Law. Daarnaast biedt Erasmus MyFuture aan, een programma waarmee je extracurriculaire activiteiten kunt volgen en waar je bepaalde vaardigheden mee kan ontwikkelen. Kortom, de masters in Rotterdam kennen een activerende onderwijsvorm en er is ontzettend veel keuze."

Waar wordt naar gekeken bij een master met een selectieprocedure?

"Bij de masters Arbeidsrecht, Aansprakelijkheid en Verzekering en Toga aan de maas is er een selectieprocedure. Deze masters hebben bepaalde voorwaarden om binnen te komen, maar ze hebben aspecten die niet alle masters hebben. Zo zit er een stage bij en bij Toga aan de maas zijn er allerlei masterclasses. Er is een sterke link met de praktijk. Het zijn ambitieuze programma's, dus het wordt wel lastig als er allemaal zesjes op je cijferlijst staan. Je moet hebben laten zien dat je goede cijfers hebt gehaald, maar we kijken ook naar het totaalplaatje. Denk bijvoorbeeld aan je CV en hoe je in de groep zou passen. Daarnaast is het natuurlijk erg belangrijk dat je op tijd bent met de deadlines van een master met een selectieprocedure."

 Heeft u nog een laatste tip voor de studenten?

"Je masterkeuze is misschien niet eens heel belangrijk. Het belangrijkste is dat je voor iets kiest waar ook daadwerkelijk je interesses liggen. Daarnaast is het altijd goed om studenten te leren kennen, binding te zoeken met de faculteit, vriendschappen op te bouwen en te genieten. Het is belangrijk om hard te studeren tijdens je masterperiode, maar probeer ook zeker plezier te maken. Het is immers inspannen en ontspannen."