Donald Trump gaat de komende tijd steeds vaker een rechtszaal van binnen zien

Donald Trump gaat de komende tijd steeds vaker een rechtszaal van binnen zien

''De rechtszaken tegen Trump beginnen zich op te stapelen nu hij geen president meer is''

Door: Gerard Immerzeel

Donald Trump, de voormalig president van de Verenigde Staten, heeft op dit moment twee rechtszaken tegen zich lopen. Daarnaast lopen er nog verschillende onderzoeken, zoals die van het Amerikaanse Ministerie van Justitie naar Trump’s rol in de Capitool Bestorming, mogelijke beïnvloeding van de presidentsverkiezingen in de staat Georgia en de omgang met geheime staatsdocumenten. De kans bestaat dat deze onderzoeken zullen resulteren in strafzaken. Om een overzicht te krijgen van de situatie kunnen de volgende vragen worden gesteld: wat zijn op dit moment de aanklachten tegen Trump en wat brengen Trump en zijn advocaten tegen de aanklachten in? 

De lasterzaak van E. Jean Carroll tegen Trump 

Dit is de rechtszaak waarin de meest recente ontwikkelingen afspelen. Eén van deze recente ontwikkelingen vond plaats op 19 oktober 2022, toen Donald Trump vragen onder ede beantwoordde. De zaak werd in 2019 aangespannen toen Trump nog president was en de rechtszaak was tot op heden uitgesteld. De advocaten van Carroll kregen de kans om Trump uit te horen over de beschuldiging van de verkrachting van Carroll en bespraken zijn eerdere uitspraken omtrent deze rechtszaak. (1)

De columnist E. Jean Carroll schreef in 2019 dat Trump haar verkracht zou hebben in de jaren 90, in de kleedkamers van een warenhuis. Ze schreef dat het begon met het helpen van Trump bij het uitzoeken van een cadeau en het maken van een vriendelijk praatje. Toen Trump en E. Jean Carroll vervolgens alleen in de pashokjes waren, zou hij haar verkracht hebben. (2) Doordat de zaak verjaard was, kon Trump niet meer aangeklaagd worden voor verkrachting. Echter, Trump ontkende de aanklacht in het artikel en Carroll spande een lasterzaak tegen hem aan. Trump reageerde in 2019 op de beschuldiging door te beweren dat de schrijfster zou liegen om de verkoopcijfers van haar boek te verhogen. Over de rechtszaak zelf heeft Trump beweerd dat deze ‘nep en een leugen is’, ook zou het juridisch systeem volgens Donald Trump een ‘gebroken schande zijn’. (3)   

Als het aan Trump had gelegen was de zaak niet eens voor de rechter gekomen. Toen Trump zijn uitspraken over de beschuldiging deed, was hij nog president. Wanneer mensen die werken voor de overheid een standpunt maken, is de overheid hier verantwoordelijk voor. Daarom werd er een poging gedaan om Donald Trump in deze zaak te vervangen door Department of Justice (DOJ), als degene die zich voor de uitspraken in de rechtbank zou moeten verantwoorden. Wanneer dit zou gebeuren, zou de DOJ zich kunnen beroepen op de doctrine van soevereine immuniteit en Carroll op deze manier de weg naar de rechtbank kunnen blokkeren. Rechter Lewis Kaplan wees dit af. De DOJ ging hierop in hoger beroep, dat beroep loopt nu nog steeds. Ondanks het hoger beroep is de lasterzaak van Carroll tegen Trump wel van start gegaan. (4) 

Binnenkort ontstaat er voor Carroll ook de mogelijkheid om Trump alsnog voor verkrachting aan te klagen. De wetgever in New York heeft bepaald dat de slachtoffers van oudere misbruikzaken vanaf eind november, een jaar de tijd krijgen om alsnog een aanklacht in te dienen bij de rechtbank. Carroll heeft gezegd dit te willen doen. (5) 

Rechtszaak tegen de Trump Organization 

Een andere zaak werd aangespannen door de procureur-generaal van de staat New York, Letitia James, tegen Donald Trump en drie van zijn kinderen. James heeft de vier beschuldigd van het doen van foute taxaties van hun bezittingen. Trump en zijn kinderen taxeerden hun bezittingen hoger om gunstige leningen te krijgen. Dezelfde bezittingen werden soms ook lager getaxeerd, voornamelijk om de belasting lager te laten uitvallen. Op deze manier zouden ze zich onterecht verrijkt hebben. Volgens de staat New York heeft de familie Trump meer dan 200 foute taxaties gedaan. Letitia James heeft daarom 250 miljoen geëist van de Trump Organization, een verbod voor Trump en zijn kinderen in kwestie om vastgoed in New York te kopen voor vijf jaar en dat geen van hen ooit nog deel uit mag maken van het bestuur van een bedrijf in de staat New York. 

Trump heeft dit proces ‘een heksenjacht’ genoemd door de New Yorkse minister die een democraat is. In augustus werd hij verhoord door het kantoor van deze minister. Hij beriep zich tijdens dit verhoor op het recht om niet tegen jezelf te getuigen, zoals dat staat in het vijfde amendement van de Amerikaanse grondwet. (6)    

De strafrechtelijke onderzoeken tegen Trump 

Op dit moment lopen er nog verscheidene onderzoeken tegen Trump. Over de bestorming van het Capitool in januari 2021 heeft justitie gezegd de bestormers van het Capitool verantwoordelijk te houden. Of Trump pogingen heeft gedaan om de verkiezingen van 2020 te beïnvloeden, wordt nog onderzocht. De onderzoekscommissie publiceert hun bevindingen aan het einde van het jaar. De commissie heeft een aantal hoorzittingen gehouden waarin ze getuigen hebben gehoord. Tijdens één van deze zittingen heeft de onderzoekscommissie uitgesproken dat er volgens hen ‘geen twijfel’ is dat Trump zich hier schuldig aan heeft gemaakt. 

In de staat Georgia wordt ook onderzocht of Trump de verkiezingen probeerde te manipuleren. De aanleiding hiervan vormde een opname van een telefoongesprek tussen Donald Trump en Brad Raffensperger, de hoogste verkiezingsfunctionaris in de staat. Trump vroeg hem in dit gesprek om 11.780 stemmen te vinden waarmee Trump de verkiezingen in deze staat kon winnen van zijn rivaal Biden. De pogingen van Trump en een advocaat van Trump, Rudy Giuliani, om de verkiezingsuitslag in de staat te beïnvloeden worden onderzocht door een openbaar aanklager en een jury. (7) 

In het verlengde hiervan werd op het landgoed van Trump, Mar-a-Lago in Florida, een huiszoeking gedaan. Er werd gezocht naar documenten uit Het Witte Huis, die Trump nog steeds onrechtmatig in zijn bezit zou hebben. Het is duidelijk geworden dat er documenten in beslag genomen zijn die hij niet had mogen bezitten. Trump zou zich hier schuldig  hebben gemaakt aan een overtreding van de spionagewet. Een aanklacht zou kunnen volgen. 

De minister van Justitie, Merrick Garland, zal moeten besluiten of Donald Trump vervolgt gaat worden voor zijn rol in de Capitool bestorming en omgang met de staatsdocumenten. In de Georgia-zaak ligt deze macht in handen van openbaar aanklager Fani Willis. (8) 

Bronnen: 

(1) M. Yang, ‘Trump testifies E. Jean Carrol lawsuit TheGuardian’  19 oktober 2022, theguardian.com.   
(2) M. Yang, ‘Trump testifies E. Jean Carrol lawsuit TheGuardian’  19 oktober 2022, theguardian.com.
(3)  F. Kruin, ‘Trump komt juridisch steeds meer onder druk te staan’ 16 oktober 2022, nrc.nl.
(4) D. Maglan, ‘Trump deposed in rape-defamation by writer E. Jean Carroll’ 19 oktober 2022, cnbc.com.
(5) M. Yang, ‘Trump testifies E. Jean Carrol lawsuit TheGuardian’  19 oktober 2022, theguardian.com.
(6) F. Kruin, ‘Trump komt juridisch steeds meer onder druk te staan’ 16 oktober 2022, nrc.nl.
(7)  F. Kruin, ‘Trump komt juridisch steeds meer onder druk te staan’ 16 oktober 2022, nrc.nl.
(8)  F. Kruin, ‘Trump komt juridisch steeds meer onder druk te staan’ 16 oktober 2022, nrc.nl.