Het Herstel van de Democratische Rechtsorde: Tjeenk Willinks Benadering

Het Herstel van de Democratische Rechtsorde: Tjeenk Willinks Benadering

Inleiding

Onlangs was Herman Tjeenk Willink te gast in een interview bij Buitenhof. Het herstel van de democratische rechtsorde is een thema dat de afgelopen jaren steeds prominenter is geworden in de juridische wereld. De oproep tot reflectie en verbetering komt niet uit de lucht vallen; Herman Tjeenk Willink, voormalig vicevoorzitter van de Raad van State, heeft uitgebreid over dit onderwerp geschreven en gesproken. Zijn visie is vooral gericht op het herstellen van vertrouwen, het terugdringen van de rol van marktwerking in het publieke domein en het verbeteren van politieke verantwoordelijkheid.

Herstel van vertrouwen

Tjeenk Willink stelt dat het herstel van de democratische rechtsorde begint bij het herstel van vertrouwen in de instituties die deze rechtsorde ondersteunen. Vertrouwen wordt volgens hem ondermijnd door een te grote focus op efficiëntie en financiële prestaties, ten koste van de publieke taak van deze instituties.

Willink betoogt dat de politiek meer aandacht moet besteden aan de grondwaarden van onze democratie, zoals de rechtsstaat en de bescherming van burgerrechten. Hierbij pleit hij voor een terugkeer naar een overheid die zich op haar kerntaken concentreert, in plaats van zich te veel te laten leiden door marktwerking.

Terugdringen van marktwerking in het publieke domein

Een ander belangrijk punt van Willink is zijn kritiek op de toenemende rol van marktwerking in het publieke domein. Volgens Willink leidt dit tot een verlies van publieke waarden en zet het de democratische rechtsorde onder druk. Hij stelt dat marktwerking, hoewel nuttig in bepaalde sectoren, niet altijd de juiste benadering is voor publieke taken. Willink pleit daarom voor een herwaardering van publieke instituties en hun rol in de samenleving. Hij roept op tot een kritische reflectie op hoe we publieke taken organiseren en financieren.

Politieke verantwoordelijkheid

Ten slotte hamert Willink op de noodzaak van grotere politieke verantwoordelijkheid. Hij stelt dat politici vaak te veel op de korte termijn gericht zijn, zonder de lange-termijn gevolgen van hun beslissingen te overwegen. Dit kortetermijndenken kan leiden tot ongewenste uitkomsten en het verlies van vertrouwen in de politiek. Willink roept politici op om meer te reflecteren op hun rol en verantwoordelijkheid binnen de democratische rechtsorde. Hij pleit voor een verantwoorde en bedachtzame politiek, die de rechtsstaat en het algemeen belang altijd voorop stelt.

Conclusie

Het herstellen van de democratische rechtsorde volgens de visie van Tjeenk Willink houdt dus in: het herstellen van vertrouwen, het terugdringen van de rol van marktwerking in het publieke domein en het bevorderen van politieke verantwoordelijkheid.

Willink's pleidooi voor een terugkeer naar de fundamentele waarden van onze democratie en het versterken van publieke instituties, evenals zijn oproep tot meer politieke verantwoordelijkheid, biedt een waardevol kader voor het herstellen van onze democratische rechtsorde.

Ter afsluiting kunnen we stellen dat een democratische rechtsorde niet alleen afhankelijk is van regels en structuren, maar ook van de houding en acties van degenen die deze regels en structuren hanteren. Zoals Willink benadrukt, is het essentieel om de waarden die onze democratie ondersteunen voortdurend te erkennen, te herwaarderen en te verdedigen. De toekomst van de democratische rechtsorde ligt dan ook in de handen van ons allemaal: juristen, politici, ambtenaren en burgers.

Bronnen

1)‘Hoe we de democratische rechtsorde kunnen herstellen | Herman Tjeenk Willink | Buitenhof’, youtube.com.
2) ‘Tjeenk Willink gaat onverstoorbaar verder met herstel van vertrouwen’, bnr.nl.
3) ‘Marktwerking in de publieke dienstverlening: vloek of zegen?’, aef.nl.
4) ‘Hoe we de democratische rechtsorde kunnen herstellen | Herman Tjeenk Willink | Buitenhof’, youtube.com.